Standard Svensk standard · SS-ISO 8662-11/Amd 1

Handmaskiner - Handhållna motordrivna maskiner - Mätningar av vibrationer i handtag - Del 11: Spikningsverktyg

Status: Gällande

Ämnesområden

Vibration med avseende på människor. (13.160) Handverktyg Allmänt (25.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bult- och spikpistoler, SIS/TK 249

Internationell titel: Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations at the handle - Part 11: Fastener driving tools

Artikelnummer: STD-31808

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-21

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-ISO 8662-11