Standard Svensk standard · SS 1950

Sprutmålningsutrustning - Tryckluftsdrivna kolvpumpar - Provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckluftsverktyg (25.140.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel: Spray painting equipment - Pneumatic piston pumps - Method of testing

Artikelnummer: STD-4896

Utgåva: 1

Fastställd: 1983-12-25

Antal sidor: 7