Standard Svensk standard · SS 1796

Tryckluftsteknik - Terminologi - Generella begrepp

Status: Gällande

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kompressorer, SIS/TK 245

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8505

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-09-13

Antal sidor: 17

Ersätter: SS 1796