Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2151:2004

Akustik - Kompressorer och vacuumpumpar - Mätning av buller - Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 2151:2008 Korrigeras av: SS-EN ISO 2151:2004/AC:2006

Omfattning
This International Standard specifies methods for the measurement, determination and declaration of the noise emission from portable and stationary compressors and vacuum pumps. It prescribes the mounting, loading and working conditions under which measurements are to be made, and includes measurement or determination of the noise emission expressed as - the sound power level under specified load conditions, - the emission sound pressure level at the work station under specified load conditions. It is applicable to - compressors for various types of gases, - oil-lubricated air compressors, - oil-flooded air compressors, - water injected air compressors, - oil-free air compressors, - compressors for handling hazardous gases (gas compressors), - compressors for handling oxygen, - compressors for handling acetylene, - high-pressure compressors [over 4 Mpa (40 bar)], - compressors for application at low inlet temperatures, i.e. below 0 °C, - large compressors (over 1 000 kW input power), - portable and skid-mounted air compressors, and - rotary positive displacement blowers and centrifugal blowers and exhausters in applications

Ämnesområden

Kompressorer (14.360) Buller förorsakat av maskiner och utrustning (17.140.20) Kompressorer och pneumatiska maskiner (23.140) Vakuumteknik (23.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (grade 2) (ISO 2151:2004)

Artikelnummer: STD-37533

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 31

Ersätts av: SS-EN ISO 2151:2008