Standard Svensk standard · SS-EN 1074-2/A1:2004

Rörledningsarmatur - Ventiler för vattenförsörjning - Funktionskrav och provning - Del 2: Stängventiler

Status: Gällande

Ämnesområden

Ventiler Allmänt (23.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves

Artikelnummer: STD-36231

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-05-07

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 1074-2