Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15848-1:2015

Rörledningsarmatur - Mätning, provning och metoder för bestämning av lämplighet mot flyktiga utsläpp - Del 1: Klassifikationssystem och godkännandeprocedurer för typprovning av ventiler (ISO 15848-1:2015)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 15848-1:2015/A1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15848-1:2015

Rörledningsarmatur - Mätning, provning och metoder för bestämning av lämplighet mot flyktiga utsläpp - Del 1: Klassifikationssystem och godkännandeprocedurer för typprovning av ventiler (ISO 15848-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 396,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 15848 specifies testing procedures for evaluation of external leakage of valve stem seals (or shaft) and body joints of isolating valves and control valves intended for application in volatile air pollutants and hazardous fluids. End connection joints, vacuum application, effects of corrosion, and radiation are excluded from this part of ISO 15848.This part of ISO 15848 concerns classification system and qualification procedures for type testing of valves.

Ämnesområden

Ventiler Allmänt (23.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15848-1:2015

Rörledningsarmatur - Mätning, provning och metoder för bestämning av lämplighet mot flyktiga utsläpp - Del 1: Klassifikationssystem och godkännandeprocedurer för typprovning av ventiler (ISO 15848-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 123 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 123 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 396,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves (ISO 15848-1:2015)

Artikelnummer: STD-8014554

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-06-14

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN ISO 15848-1:2006