Standard Svensk standard · SS-EN 736-2:2016

Ventiler - Terminologi - Del 2: Definition av ventilkomponenter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 736-2:2016

Ventiler - Terminologi - Del 2: Definition av ventilkomponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar namn på komponenter i ventiler och deras definitioner. Den är avsedd att ge en enhetlig terminologi för alla ventilkomponenter.
Denna Europastandard omfattar komponenter som är gemensamma för fler än en ventiltyp. Namn på och definitioner av komponenter som är specifika för en ventiltyp kommer att återfinnas i relevant produkteller prestandastandard.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Ventiler Allmänt (23.060.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 736-2:2016

Ventiler - Terminologi - Del 2: Definition av ventilkomponenter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Valves - Terminology - Part 2: Definition of components of valves

Artikelnummer: STD-80021013

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-02-08

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 736-2:2016

Ersätter: SS-EN 736-2