Standard Svensk standard · SS 741:2017

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 741:2017

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer.
EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och loss-ningsplatser.
Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.
Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall.
Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 741:2017

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS

Internationell titel: Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Artikelnummer: STD-8028008

Utgåva: 8

Fastställd: 2017-08-18

Antal sidor: 36

Finns även på: SS 741:2017