Standard Swedish standard · SS 741:2017

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Status: Valid

Scope
Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och loss-ningsplatser. Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A. Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall. Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

Subjects

General (23.040.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: Revidering av SS 741, SIS/TK 118/AG 01

International title:

Article no: STD-8028008

Edition: 8

Approved: 8/18/2017

No of pages: 36

Also available in: SS 741:2017