Standard Swedish standard · SS 741:2017

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 741:2017

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer.
EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och loss-ningsplatser.
Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 [1] och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008 [2]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.
Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Denna standard specificerar inte krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall.
Märkning av rörledningar för medicinska och medicintekniska gaser omfattas inte av denna standard.

Subjects

General (23.040.01)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 741:2017

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80004596

Edition: 8

Approved: 8/18/2017

No of pages: 36

Also available in: SS 741:2017

Replaces: SS 741:2013