Standard Swedish standard · SS 741:2013

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 741:2017 , SS 741:2017

Scope
Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer.

EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och lossningsplatser.

Standarden omfattar även farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008[1]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.

Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Det kan dessutom finnas krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall. Sådana beskrivs inte i denna standard.

Märkning av rörledningar för medicinska gaser omfattas inte av denna standard.

Subjects

General (23.040.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-100135

Edition: 7

Approved: 11/11/2013

No of pages: 32

Replaces: SS 741

Replaced by: SS 741:2017 , SS 741:2017