Standard Swedish standard · SS 741

Identification marking for gas, liquid and ventilating installations

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 741:2013

Scope
Denna standard anger allmänna principer för märkning av gas- och vätskeledningar samt ventilationskanaler. Märkningens omfattning är beroende av installation, bl. a. när det finns risk för sammanblandning, och måste således anges för varje objekt.

Subjects

General (23.040.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: Revidering av SS 741, SIS/TK 118/AG 01

International title:

Article no: STD-32455

Edition: 6

Approved: 5/17/2002

No of pages: 14

Replaces: SS 741

Replaced by: SS 741:2013