Standard Svensk standard · SS 741:2013

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 741:2017 , SS 741:2017

Standarden innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer som ex rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och lossningsplatser.

Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Det kan dessutom finnas krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall. Sådana beskrivs inte i denna standard.

Omfattning
Denna standard innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer.

EXEMPEL Rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation, ventiler, lastnings- och lossningsplatser.

Standarden omfattar även farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008[1]), undantaget explosiva ämnen, blandningar och föremål samt organiska peroxider Typ A och självreaktiva ämnen och blandningar Typ A.

Märkning enligt denna standard ger information om installationens innehåll för att uppmärksamma de risker som är förknippade med detta. Det kan dessutom finnas krav på eller behov av skyltar eller märkning som informerar om installationen i sig, till exempel om kontrollintervall. Sådana beskrivs inte i denna standard.

Märkning av rörledningar för medicinska gaser omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100135

Utgåva: 7

Fastställd: 2013-11-11

Antal sidor: 32

Ersätter: SS 741

Ersätts av: SS 741:2017 , SS 741:2017