Handbok

NGSA 2018. Naturgassystemanvisningar (E-bok)

Köp

Pris: 1 895 SEK
standard ikon pdf

PDF

NGSA är framtagen i nära samarbete mellan gasbranschen och SIS samt Energigas Sverige. NGSA baseras på svenska föreskrifter och normer och vänder sig till gasledningsägare, myndigheter, kontrollorgan, tillverkare samt entreprenörer.

Anvisningar omfattar projektering, konstruktion, kontroll drift och underhåll av naturgasanläggningar med högre drifttryck än 4 bar.

Anvisningar beskriver tekniska lösningar som ger den skyddsnivå som avses i MSB:s föreskrifter (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om ledningssystem för naturgas.

NGSA har genomgått en total översyn och förtydligande av vissa texter. Jämfört med den tidigare utgåvan har de nya anvisningarna:

• uppdaterade referenser till standarder, föreskrifter, direktiv och normer,

• uppdaterade krav för svetsning av rörledningar av polyeten, samt

• infört möjligheten att använda grävskydd av polyeten.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01)