Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6412-3:2018

Ritningsregler - Förenklad ritning av rörledningar - Del 3: Änddon för ventilations- och dräneringssystem (ISO 6412-3:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 6412-3:2017 specifies simplified representations used in technical drawings for terminal features of ventilation and drains in pipeline systems.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Övrigt (01.100.99) Rör Allmänt (23.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems (ISO 6412-3:2017)

Artikelnummer: STD-80001430

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-02-22

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 6412-3 , SS-ISO 6412-3