Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9974-2

Anslutningar för hydraulik och allmän användning - Portar och anslutningsändar med gängor enligt ISO 261 med tätningar av elaster eller metall mot metall - Del 2: Anslutningsändar med tätning av elaster (typ E) (ISO 9974-2:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Filter, tätningar och föroreningar av fluider (23.100.60) Ytbehandling (25.220.20) Övrigt (25.220.99) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-28057

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-06-09

Antal sidor: 13