Handbok

Materialnyckeln – Jämförelser mellan metalliska material

Köp

Pris: 1 595 SEK
standard ikon

Papper

Så gott som all nationell metallstandard i Europa har avvecklats och ersatts av Europastandard. Detta innebär att gamla beteckningar har ersatts av nya. De nya standarderna revideras regelbundet, nya sorter kommer till och andra tas bort. Det blir allt vanligare med hänvisning till standard i utomeuropeiska länder som Japan och Kina. Materialnyckeln är ett utmärkt verktyg för att göra översättningar mellan gamla och nya beteckningar för metalliska material i svensk industri, och för att hitta likvärdiga material i t.ex. Kina, Japan, USA och Ryssland.

Handboken är indelad i fyra huvuddelar för att underlätta sökning efter ett ersättningsmaterial för ett utgångsmaterial som av någon anledning inte är tillgängligt och erbjuder sökning utgående från följande ingångar:
– Tidigare svenskt material (SS)
– Materialnummer i Europastandard (EN)
– Materialnamn i Europastandard (EN)
– Utomeuropeiskt material

Boken vänder sig till dig som arbetar med metalliska material inom konstruktion, verkstad och inköp. Detta är tolfte utgåvan av SIS HB 19, Materialnyckeln.

Jämförelserna som ligger till grund till denna utgåva har uppdaterats under 2012. Sedan förra utgåvan har vi framför allt kompletterat med fler jämförelser mellan europeiska material och material från Kina och USA. Jämförelser med Finland har tagits bort. För mer detaljerade uppgifter, som kemisk sammansättning och hållfasthetsvärden, hänvisar vi till Materialnyckeln 3.0

Ämnesområden

Verktygsstål (77.080.20) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Magnesium och magnesiumlegeringar (77.120.20) Koppar och kopparlegeringar (77.120.30) Stål för värmebehandling (77.140.10) Specialstål (77.140.20) Fjäderstål (77.140.25) Stål för tryckkärl (77.140.30) Verktygsstål (77.140.35) Olegerade stålprodukter (77.140.45) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50) Stång och valstråd av stål (77.140.60) Ståltråd, stållinor, ringkedjor (77.140.65) Gjut- och tackjärn (77.080.10)


Köp

Handbok

Materialnyckeln – Jämförelser mellan metalliska material
Pris: 1 595 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-87381

Beteckning: SIS HB 19

Utgåva: 12

Utgiven: 2012-11-08

Antal sidor: 208

Förlag: SIS - Materialteknik