Standard Svensk standard · SS-EN 10021:2007

Allmänna tekniska leveransbestämmelser för järn- och stålprodukter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the general technical delivery conditions for all steel products covered by EN 10079 with the exception of steel castings and powder metallurgical products. Where the delivery requirements agreed for the order or specified in the appropriate product specification differ from the general technical delivery conditions defined in this European Standard, then the requirements agreed for the order or specified in the appropriate product specification apply. NOTE Inspection documents are covered by EN 10168 and EN 10204.

Ämnesområden

Gjut- och tackjärn (77.080.10) Verktygsstål (77.080.20) Järn och stålprodukter Allmänt (77.140.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Allmänna leveransbestämmelser för metall, SIS/TK 120

Internationell titel: General technical delivery conditions for steel products

Artikelnummer: STD-61373

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-06-29

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-EN 10021