Standardutveckling · SIS/TK 129

Lättmetaller

Aluminium har en mycket kort historia i jämförelse med järn, koppar, zink, bly och tenn. Det första aluminiumstycket visades på Parisutställningen år 1855. Allt sedan dess ökar tillverkningen stadigt varje år. Aluminiumlegeringar är nu den näst efter stål mest använda metallen.

Projektet Lättmetaller, SIS/TK 129 behandlar standardisering inom området obearbetade, bearbetade och gjutna produkter av aluminium och aluminiumlegeringar, magnesium och titan. Exempel på detta är:

  •  materialspecifikationer
  •  tekniska leveransbestämmelser
  •  dimensioner och toleranser
  •  specifika provningsmetoder
  •  aluminium och magnesiumskrot
  •  anodisering

Projektet ska aktivt medverka vid framtagning av internationell och europastandard i första hand inom CEN/TC 132 för aluminium i syfte att verka för att standarderna svarar mot svenska behov.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 134 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Hydro Extruded Solutions AB, FINSPÅNG
Stena Aluminium AB, ÄLMHULT
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 79, Light metals and their alloys
ISO/TC 79/SC 2, Organic and anodic oxidation coatings on aluminium
ISO/TC 79/SC 2/WG 15, Anodic oxidation coatings on aluminium
ISO/TC 79/SC 6, Wrought aluminium and aluminium alloys
ISO/TC 79/SC 7, Aluminium and cast aluminium alloys
CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys
CEN/TC 132/WG 15, Aluminium anodisation
CEN/TC 132/WG 23, Revision of EN 1676 and EN 1706
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Läs mer

Ämnesområden

Icke-järnmetaller (77.120) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10) Ytbehandling och ytbeläggning (25.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se