Standardutveckling · SIS/TK 129

Lättmetaller

Aluminium har en mycket kort historia i jämförelse med järn, koppar, zink, bly och tenn. Det första aluminiumstycket visades på Parisutställningen år 1855. Allt sedan dess ökar tillverkningen stadigt varje år. Aluminiumlegeringar är nu den näst efter stål mest använda metallen.

Projektet Lättmetaller, SIS/TK 129 behandlar standardisering inom området obearbetade, bearbetade och gjutna produkter av aluminium och aluminiumlegeringar, magnesium och titan. Exempel på detta är:

  •  materialspecifikationer
  •  tekniska leveransbestämmelser
  •  dimensioner och toleranser
  •  specifika provningsmetoder
  •  aluminium och magnesiumskrot
  •  anodisering

Projektet ska aktivt medverka vid framtagning av internationell och europastandard i första hand inom CEN/TC 132 för aluminium i syfte att verka för att standarderna svarar mot svenska behov.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 27 standarder
ISO 16220, Magnesium och magnesiumlegeringar - Tackor och gjutgods i magnesiumlegeringar
ISO 16374, Utvärdering av renhet i magnesium och gjutna magnesiumtackor
EN 12258-1, Aluminium och aluminiumlegeringar - Termer och definitioner - Del 1: Allmänna termer
, Aluminium and aluminium alloys - Evaluation of fluidity of Aluminium casting alloys
, Evaluation of pressure tightness performance of Aluminium alloy die cast products
EN 15088, Aluminium och aluminiumlegeringar - Byggnadsprodukter för byggnadsverk - Tekniska krav för kontroll och leverans
EN 12392:2016/A1, Aluminium och aluminiumlegeringar - Plastiskt bearbetade produkter och gjutgods - Särskilda fordringar för produkter avsedda för tryckkärl
ISO 10049, Aluminium och aluminiumlegeringar - Visuell metod för att bedöma porositet
ISO 209, Aluminium och aluminiumlegeringar - Kemisk sammansättning
ISO 6362-1, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ISO 6362-2, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 2: Mechanical properties
ISO 6362-3, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 3: Extruded rectangular bars - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-4, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 4: Profiles - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-5, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 5: Round, square and hexagonal bars - Tolerances on shape and dimensions
ISO 6362-7, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 7: Chemical composition
ISO 6363-1, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 1: Technical conditions for inspection and delivery
ISO 6363-2, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars and tubes and wires - Part 2: Mechanical properties
ISO 6363-3, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 3: Drawn round bars and wires - Tolerances on form and dimensions (symmetric plus and minus tolerances on diameter)
ISO 6363-4, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 4: Drawn rectangular bars and wires - Tolerances on form and dimensions
ISO 6363-5, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 5: Drawn square and hexagonal bars and wires - Tolerances on form and dimensions
ISO 6363-6, Wrought aluminium and aluminium alloys - Cold-drawn rods/bars, tubes and wires - Part 6: Drawn round tubes - Tolerances on form and dimensions
ISO 6362-6, Wrought aluminium and aluminium alloys - Extruded rods/bars, tubes and profiles - Part 6: Round, square, rectangular and hexagonal tubes - Tolerances on shape and dimensions
ISO 18768-1, Organic coatings on aluminium and ist alloys - Method for specifying decorative and protective organic coating on aluminium - Part 1: Powder coatings
ISO 18768-2, Organic coatings on aluminium and ist alloys - Method for specifying decorative and protective organic coating on aluminium - Part 2: Liquid coating
ISO 10074, Anodisering av aluminium och aluminiumlegeringar - Specifikation av hårdanodisering på aluminium och aluminiumlegeringar
EN 603-3, Aluminium och aluminiumlegeringar - Stång för smidning - Del 3: Toleranser för dimensioner och form
EN 1706:2020/A1:2020, Aluminium och aluminiumlegeringar - Gjutgods - Kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
Visa fler Visa färre
Utgivet 136 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
Hydro Extruded Solutions AB, FINSPÅNG
Stena Aluminium AB, ÄLMHULT
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 79, Light metals and their alloys
ISO/TC 79/SC 2, Organic and anodic oxidation coatings on aluminium
ISO/TC 79/SC 2/WG 15, Anodic oxidation coatings on aluminium
ISO/TC 79/SC 6, Wrought aluminium and aluminium alloys
ISO/TC 79/SC 7, Aluminium and cast aluminium alloys
CEN/TC 132, Aluminium and aluminium alloys
CEN/TC 132/WG 15, Aluminium anodisation
CEN/TC 132/WG 23, Revision of EN 1676 and EN 1706
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Ett värdefullt arbete Läs mer

Ämnesområden

Icke-järnmetaller (77.120) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10) Aluminiumprodukter (77.150.10) Ytbehandling och ytbeläggning (25.220)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Måns Sjölander
Projektledare
mans.sjolander@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
ghenwa.naffouje@sis.se