Standard Svensk standard · SS-EN 1179

Zink och zinklegeringar - Primärzink

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the classification, chemical composition, marking and other requirements for primary zinc. The grades of zinc included in the standard are those which are traded internationally. The standard does not include requirements for secondary zinc produced by remelting.

Ämnesområden

Icke-järnmetaller (77.120) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Zinc and zinc alloys - Primary zinc

Artikelnummer: STD-34132

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-EN 1179