Standard Svensk standard · SS-EN 1179

Zink och zinklegeringar - Primärzink

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1179

Ämnesområden

Icke-järnmetaller (77.120) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Zinc and zinc alloys - Primary zinc

Artikelnummer: STD-18011

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-02-23

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN 1179