Standard Svensk standard · SS-ISO 4381:2007

Glidlager - Bly- och tennlegeringar för flerskiktslager

Status: Gällande

Ämnesområden

Glidlager (21.100.10) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Plain bearings - Lead and tin casting alloys for multilayer plain bearings (ISO 4381:2000, IDT)

Artikelnummer: STD-62893

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-08-27

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 4381