Standardutveckling · SIS/TK 105

Rullningslager

I många applikationer idag förutsätts att lager ska hålla minst lika länge som produkten i övrigt, till exempel för fordonsindustrin. Andra applikationer kräver långa serviceintervall, till exempel inom järnvägsområdet. För verktygsmaskiner och elektriska motorer är det hög precision och låga vibrationsvärden som är av avgörande faktor. Standardiseringen av rullningslager och sfäriska glidlager är därför av viktig ekonomisk betydelse för hela samhället.

Målsättningen för projektet är att svara för att internationella standarder utarbetas inom området rullningslager.

Arbetet berör huvudsakligen internationell standardisering av alla typer och mått för lagerelement, baserade på principen för roterande och linjär rörelse inklusive mätprinciper för kontroll av rullningslager. Dessutom standardiseras lagrens tillbehör (lagerhus, låsmuttrar, låsringar etc.), beräkning av bärighetstal och livslängd samt sfäriska självinställande glidlager, d.v.s. lager med sfäriska kontaktytor. Av vikt är:

  • Beräkning av bärighetstal och livslängd
  • Mätmetoder för lagervibration
  • Sökmetoder för elektronisk media
  • Termer och definitioner på engelska, franska, tyska och ryska
  • Dimensionsplaner för diverse rullningslager
  • Skador på rullningslager

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 16 standarder
ISO 20515, Rullningslager -
ISO 22872, Rolling bearings - Tolerances -Terms and definitions associated with Geometrical Product Specification (GPS)
ISO/TR 20051, Rullningslager -
ISO 9628, Rolling bearings - Insert bearings and eccentric locking collars - Boundary dimensions and tolerances
ISO 3030, Rolling bearings - Radial needle roller and cage assemblies - Boundary dimensions and tolerances
ISO 3031, Rolling bearings - Thrust needle roller and cage assemblies, thrust washers - Dimensions and tolerances
ISO 21250-4, Rolling bearings - Noise testing of rolling bearing greases - Part 4: Test and evaluation method NQ
ISO 76:2006/Amd1, Rolling bearings - Static load ratings
ISO 21250-3, Rullningslager -
ISO 21250-2, Rullningslager -
ISO 3096, Rolling bearings - Needle rollers - Dimensions and tolerances
ISO 1132-2, Rolling bearings - Tolerances - Part 2: Measuring and gauging principles and methods
ISO 1132-1, Rolling bearings - Tolerances - Part 1: Terms and definitions
ISO 12297-1, Rolling bearings - Cylindrical rollers - Part 1: Steel rollers - Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values
ISO 21250-1, Rullningslager -
ISO/TR 10657, Explanatory notes on ISO 76
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
AB SKF, Göteborg
SKF, Overijse
SKF GmbH, SCHWEINFURT
SKF Sverige AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 30 internationella kommittéer
ISO/TC 4, Rolling bearings
ISO/TC 4/AG 1, Coordination of ISO/TC 4 activities
ISO/TC 4/AG 2, Support on Geometrical Product Specification issues
ISO/TC 4/SC 11, Linear motion rolling bearings
ISO/TC 4/SC 11/WG 2, Revision ISO 13012-1 and ISO 13012-2
ISO/TC 4/SC 12, Ball bearings
ISO/TC 4/SC 12/WG 1, Strength testing of ceramic balls
ISO/TC 4/SC 12/WG 2, Revision of ISO 20515, radial bearings, retaining slots - dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 4, Rolling bearings - Tolerances
ISO/TC 4/SC 4/WG 5, Revision of ISO 1132-1
ISO/TC 4/SC 4/WG 6, Revision of ISO 1132-2
ISO/TC 4/SC 4/WG 7, Revision of ISO 492
ISO/TC 4/SC 5, Needle roller bearings
ISO/TC 4/SC 5/TF 1, Measuring and gauging principle and methods in ISO/TC 4/SC 5 standards
ISO/TC 4/SC 5/WG 1, Dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 5/WG 2, Ceramic cylindrical rollers
ISO/TC 4/SC 5/WG 3, Needle and track rollers - GPS
ISO/TC 4/SC 5/WG 4, Revision of ISO 12297-1
ISO/TC 4/SC 6, Insert bearings and accessories
ISO/TC 4/SC 6/WG 1, Revision of ISO 9628
ISO/TC 4/SC 7, Spherical plain bearings
ISO/TC 4/SC 8, Load ratings and life
ISO/TC 4/SC 8/AHG 1, Load ratings for hybrid bearings
ISO/TC 4/SC 8/WG 7, Load ratings for hybrid bearings
ISO/TC 4/SC 8/WG 8, Spherical plain bearings – Static and dynamic load ratings
ISO/TC 4/SC 9, Tapered roller bearings
ISO/TC 4/WG 15, Parts library - Reference dictionary
ISO/TC 4/WG 18, Rolling bearing vocabulary
ISO/TC 4/WG 20, Rolling bearings damage and failures
ISO/TC 4/WG 23, Noise testing of rolling bearing greases
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Mekaniska system och komponenter Lager Kullager