Standardutveckling · SIS/TK 105

Rullningslager

I många applikationer idag förutsätts att lager ska hålla minst lika länge som produkten i övrigt, till exempel för fordonsindustrin. Andra applikationer kräver långa serviceintervall, till exempel inom järnvägsområdet. För verktygsmaskiner och elektriska motorer är det hög precision och låga vibrationsvärden som är av avgörande faktor. Standardiseringen av rullningslager och sfäriska glidlager är därför av viktig ekonomisk betydelse för hela samhället.

Målsättningen för projektet är att svara för att internationella standarder utarbetas inom området rullningslager.

Arbetet berör huvudsakligen internationell standardisering av alla typer och mått för lagerelement, baserade på principen för roterande och linjär rörelse inklusive mätprinciper för kontroll av rullningslager. Dessutom standardiseras lagrens tillbehör (lagerhus, låsmuttrar, låsringar etc.), beräkning av bärighetstal och livslängd samt sfäriska självinställande glidlager, d.v.s. lager med sfäriska kontaktytor. Av vikt är:

  • Beräkning av bärighetstal och livslängd
  • Mätmetoder för lagervibration
  • Sökmetoder för elektronisk media
  • Termer och definitioner på engelska, franska, tyska och ryska
  • Dimensionsplaner för diverse rullningslager
  • Skador på rullningslager

Mer information om kommitténs arbete:

Påverka nationellt och internationellt Läs mer
Ett värdefullt arbete Läs mer
Vill du vara med i kommittén? Läs mer
Arbetar nu med 16 standarder
ISO/TR 10657, Rullningslager - Förklaringar till ISO 76
ISO 12297-1, Rullningslager -
ISO 1132-1, Rolling bearings - Tolerances - Part 1: Terms and definitions
ISO 1132-2, Rolling bearings - Tolerances - Part 2: Measuring and gauging principles and methods
ISO 3096, Rolling bearings - Needle rollers - Dimensions and tolerances
ISO 3030, Rolling bearings - Radial needle roller and cage assemblies - Boundary dimensions and tolerances
ISO 22872, Rullningslager -
ISO 492, Rullningslager -
ISO 12240-6, Sfäriska glidlager -
ISO 24653, Sfäriska glidlager -
ISO/TS 23768, Rolling bearings — Parts library - Reference dictionary for rolling bearings
ISO 1206:2018/Amd 1, Rullningslager -
ISO 3245:2015/Amd 1, Rullningslager -
ISO 5593, Rullningslager - Ordlista
ISO 199, Rullningslager -
ISO 7544, Rullningslager -
Visa fler Visa färre
Utgivet 35 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
AB SKF, GÖTEBORG
Internationellt deltagande 26 internationella kommittéer
ISO/TC 4, Rolling bearings
ISO/TC 4/AG 1, Coordination of ISO/TC 4 activities
ISO/TC 4/AG 2, Support on Geometrical Product Specification issues
ISO/TC 4/SC 11, Linear motion rolling bearings
ISO/TC 4/SC 11/WG 2, Revision ISO 13012-1 and ISO 13012-2
ISO/TC 4/SC 12, Ball bearings
ISO/TC 4/SC 12/WG 1, Strength testing of ceramic balls
ISO/TC 4/SC 12/WG 2, Revision of ISO 20515, radial bearings, retaining slots - dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 4, Rolling bearings – Geometrical product specifications (GPS)
ISO/TC 4/SC 4/WG 5, Symbols, terms and definitions associated with GPS
ISO/TC 4/SC 4/WG 6, Revision of ISO 1132-2
ISO/TC 4/SC 4/WG 7, Characteristics and tolerance values associated with GPS
ISO/TC 4/SC 5, Needle, cylindrical and spherical roller bearings
ISO/TC 4/SC 5/WG 1, Dimensions and tolerances
ISO/TC 4/SC 5/WG 4, Revision of ISO 12297-1
ISO/TC 4/SC 6, Insert bearings
ISO/TC 4/SC 6/WG 1, Revision of ISO 9628
ISO/TC 4/SC 7, Spherical plain bearings
ISO/TC 4/SC 8, Load ratings and life
ISO/TC 4/SC 8/WG 8, Spherical plain bearings – Static and dynamic load ratings
ISO/TC 4/SC 8/WG 9, Rolling bearings — Methods for calculating the modified reference rating life for universally loaded bearings
ISO/TC 4/SC 9, Tapered roller bearings
ISO/TC 4/WG 15, Parts library - Reference dictionary
ISO/TC 4/WG 18, Rolling bearing vocabulary
ISO/TC 4/WG 23, Noise testing of rolling bearing greases
ISO/TC 4/WG 24, Imperfections of ceramic rolling elements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Mekaniska system och komponenter (21) Lager (21.100) Kullager (21.100.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sara Berggren
Projektledare
sara.berggren@sis.se

Jennifer Arleheim
Projektassistent
jennifer.arleheim@sis.se