Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 1281-1:2021

Rullningslager - Förklaringar till ISO 281 - Del 1: Dynamiskt bärighetstal och nominell livslängd (ISO/TR 1281-1:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 1281-1:2021

Rullningslager - Förklaringar till ISO 281 - Del 1: Dynamiskt bärighetstal och nominell livslängd (ISO/TR 1281-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies supplementary background information regarding the derivation of mathematical expressions and factors given in ISO 281:2007.

Ämnesområden

Kullager (21.100.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 1281-1:2021

Rullningslager - Förklaringar till ISO 281 - Del 1: Dynamiskt bärighetstal och nominell livslängd (ISO/TR 1281-1:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Rolling bearings - Explanatory notes on ISO 281 - Part 1: Basic dynamic load rating and basic rating life (ISO/TR 1281-1:2021)

Artikelnummer: STD-80029523

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-05-31

Antal sidor: 52

Ersätter: SIS-ISO/TR 1281-1:2008 , SIS-ISO/TR 1281-1:2008/Cor1:2009