Standard Svensk standard · SS-ISO 7148-1:2007

Glidlager - Provning av tribologiska driftsegenskaper hos lagermaterial - Del 1: Provning av lagermaterial (ISO 7148-1:1999, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7148-1:2007

Glidlager - Provning av tribologiska driftsegenskaper hos lagermaterial - Del 1: Provning av lagermaterial (ISO 7148-1:1999, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Glidlager (21.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 7148-1:2007

Glidlager - Provning av tribologiska driftsegenskaper hos lagermaterial - Del 1: Provning av lagermaterial (ISO 7148-1:1999, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Plain bearings - Testing of the tribological behaviour of bearing materials - Part 1: Testing of bearing metals (ISO 7148-1:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-62943

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-09-03

Antal sidor: 13

Ersätter: SS-ISO 7148-1