Standard Svensk standard · SS-ISO 5753-2:2017

Rullningslager - Internt lagerspel - Del 2: Axiellt internt lagerspel för fyrpunktskontaktkullager (ISO 5753-2:2010, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 5753 specifies values of axial internal clearance for four-point-contact ball bearings with contact angle of 35°.

Ämnesområden

Kullager (21.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Rolling bearings - Internal clearance - Part 2: Axial internal clearance for four-point-contact ball bearings (ISO 5753-2:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-8029414

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-11-02

Antal sidor: 16