Standard Svensk standard · SS-ISO 3096:2023

Rullningslager - Nålrullar - Inbyggnadsmått, geometriska produktspecifikationer (GPS) och toleransvärden (ISO 3096:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3096:2023

Rullningslager - Nålrullar - Inbyggnadsmått, geometriska produktspecifikationer (GPS) och toleransvärden (ISO 3096:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies dimensional and geometrical characteristics, nominal boundary dimensions and tolerance values for finished steel needle rollers used as rolling elements.Ämnesområden

Kullager (21.100.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3096:2023

Rullningslager - Nålrullar - Inbyggnadsmått, geometriska produktspecifikationer (GPS) och toleransvärden (ISO 3096:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Rolling bearings — Needle rollers — Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values (ISO 3096:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80041342

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-02-27

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 3096:2017 , SS-ISO 3096:2017/Cor1:2018