Standard Svensk standard · SS-ISO 3096:2017

Rullningslager - Nålrullar - Dimensioner och toleranser (ISO 3096:1996, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 3096:2017/Cor1:2018
Omfattning
This International Standard specifies dimensions and tolerances for finished steel needle rollers used as rolling elements

Ämnesområden

Kullager (21.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8029996

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-08

Antal sidor: 16