Standard Svensk standard · SS-ISO 3096:2017/Cor1:2018

Rullningslager - Nålrullar - Dimensioner och toleranser - RÄTTELSE 1 (ISO 3096:1996/Cor1:1999, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies dimensions and tolerances for finished steel needle rollers used as rolling elements

Ämnesområden

Kullager (21.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rullningslager, SIS/TK 105

Internationell titel: Rolling bearings - Needle rollers - Dimensions and tolerances - Technical Corrigendum 1 (ISO 3096:1996/Cor1:1999, IDT)

Artikelnummer: STD-80004838

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-06-25

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 3096:2017