Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8826-2

Ritregler - Rullningslager - Del 2: Detaljerad förenklad ritning (ISO 8826-2:1994)

Status: Gällande

Omfattning
Defines a detailed simplified representation for various rolling bearings for use in cases where it is unnecessary for the exact shape and details of the rolling bearings to be shown, such as in assembly drawings.

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20) Kullager (21.100.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Roller bearings - Part 2: Detailed simplified representation (ISO 8826-2:1994)

Artikelnummer: STD-21505

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-11-21

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 8826-2