Standard Svensk standard · SS-ISO 8826-2

Ritningsregler - Rullningslager - Del 2: Detaljerad förenklad ritning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 8826-2

Ämnesområden

Regler för maskinritningar (01.100.20)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Rolling bearings - Part 2: Detailed simplified representation

Artikelnummer: STD-18926

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-08-16

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 8826-2