Standard Svensk standard · SS 110109

Provtagning för kemisk analys - Tackor av blylegeringar

Status: Gällande

Ämnesområden

Bly, zink, tenn och deras legeringar


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Sampling for chemical analysis - Ingots of lead alloys

Artikelnummer: STD-5754

Utgåva: 2

Fastställd: 1978-04-01

Antal sidor: 2