Standardutveckling · SIS/TK 122

Kemiska analysmetoder för metaller

Den kemiska sammansättningen hos en metallprodukt är avgörande för dess egenskaper. Inom t.ex. verkstadsindustrin är analys av kemisk sammansättning vanligt, dels som ett led i utvecklingsarbetet men också för att finna orsaker till skador som uppstått under drift. Bestämning av kemisk sammansättning görs därför såväl i samband med produktutveckling som vid rutinkontroll av produkter för leverans. Standardiserade kemiska analysmetoder är en förutsättning för att provningsresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras.

Den kemiska sammansättningen är direkt avgörande för produkters egenskaper och redovisas i alla kontrollintyg. Val av referensmaterial och provningsmetod påverkar resultatet. Standardiserade provningsmetoder är en förutsättning för likartad utvärdering av egenskaper i produkter.

Genom att Sverige leder det europeiska standardiseringsarbetet inom kemiska analysmetoder för järn och stål (Methods of chemical analysis for iron and steel, ECISS/TC 102), så är den svenska kommittén mycket tongivande vid utvecklandet av europeiska standarder inom dess område. På svenskt initiativ har ECISS/TC 102 på senare år inriktat sitt arbete mot rutinmetoder. Dessa kan ligga till grund för ackreditering. Dessutom har analys av miljöfarliga element fått allt större uppmärksamhet.

Förutom medverkande företag bedrivs standardiseringen inom kemiska analysmetoder i nära samarbete med Swerea KIMAB, som svarar för produktionen av referensmaterial, och Jernkontoret.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 13 standarder
ISO 23156, Ferronickel - Bestämning av krom, kobolt, koppar, mangan och totalhalt fosfor - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma
ISO 4943, Stål och järn - Bestämning av kopparhalt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
ISO 24476, Steel and iron- determination of Oxygen-Infrared method after fusion under inert gas (Routine Method)
ISO 24417, Surface chemical analysis - Analysis of metallic nanolayers on iron based substrates by glow-discharge optical-emission spectrometry
EN ISO 14284, Stål och järn - Provtagning och provberedning för bestämning av kemisk sammansättning
ISO 14284, Stål och Järn - provtagning och provberedning av prover för kemisk analys
ISO 15349-2, Olegerat stål - Bestämning av låg kolhalt - Del 2: Metod med absorption i infrarött ljus efter förbränning i induktionsugn
ISO GUIDE 30:2015/Damd 1 , Referensmaterial - Utvalda termer och definitioner
ISO GUIDE 80, Guidance for the production of reference materials having one or more assigned qualitative property values
ISO GUIDE 87, Guidance for 'pure' reference materials for metals and metalloids
EN ISO 4943, Stål och järn - Bestämning av kopparhalt - Flamatomisk absorptionspektrometrisk metod
ISO 11433, Nickellegeringar - Bestämning av titaninnehåll - Molekylär absorptionsspektrometri med Diantipyrylmetan
EN ISO 15349-2, Olegerat stål - Bestämning av låg kolhalt - Del 2: Metod med absorption i infrarött ljus efter förbränning i induktionsugn
Visa fler Visa färre
Utgivet 66 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, SANDVIKEN
Erasteel Kloster AB, SÖDERFORS
ESAB AB, GÖTEBORG
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, STOCKHOLM
Larsson XRF Konsult, Solna
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, AVESTA
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSAB EMEA AB, Luleå
Swerim AB, Kista
Uddeholms AB, HAGFORS
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/REMCO, Committee on reference materials
ISO/TC 155, Nickel and nickel alloys
ISO/TC 17/SC 1, Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 201, Surface chemical analysis
ISO/TC 201/SC 1, Terminology
ISO/TC 201/SC 4, Depth profiling
ISO/TC 201/SC 7, Electron spectroscopies
ISO/TC 201/SC 8, Glow discharge spectroscopy
CEN/TC 459/SC 2, Methods of chemical analysis for iron and steel
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Järn och stål (77.080) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker
Projektledare
katarina.timaker@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se