Standardutveckling · SIS/TK 122

Kemiska analysmetoder för metaller

Den kemiska sammansättningen hos en metallprodukt är avgörande för dess egenskaper. Inom till exempel verkstadsindustrin är analys av kemisk sammansättning vanligt, dels som ett led i utvecklingsarbetet men också för att finna orsaker till skador som uppstått under drift. Bestämning av kemisk sammansättning görs därför såväl i samband med produktutveckling som vid rutinkontroll av produkter för leverans. Standardiserade kemiska analysmetoder är en förutsättning för att provningsresultat från olika laboratorier ska kunna jämföras.

Den kemiska sammansättningen är direkt avgörande för produkters egenskaper och redovisas i alla kontrollintyg. Val av referensmaterial och provningsmetod påverkar resultatet. Standardiserade provningsmetoder är en förutsättning för likartad utvärdering av egenskaper i produkter.

Genom att Sverige leder det europeiska standardiseringsarbetet inom kemiska analysmetoder för järn och stål (Methods of chemical analysis for iron and steel, ECISS/TC 102), så är den svenska kommittén mycket tongivande vid utvecklandet av europeiska standarder inom dess område. På svenskt initiativ har ECISS/TC 102 på senare år inriktat sitt arbete mot rutinmetoder. Dessa kan ligga till grund för ackreditering. Dessutom har analys av miljöfarliga element fått allt större uppmärksamhet.

Förutom medverkande företag bedrivs standardiseringen inom kemiska analysmetoder i nära samarbete med Swerea KIMAB, som svarar för produktionen av referensmaterial, och Jernkontoret.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 30 standarder
ISO 4943, Stål och gjutjärn - Bestämning av koppar - Flamatomabsorptionsspektrometri
ISO 24476, Stål och järn - Bestämning av syre - Infrarödmetod efter smältextraktion i inert gas (rutinmetod)
ISO 24417, Kemisk ytanalys - Analys av metalliska nanoskikt på järnbaserade substrat med optisk emissionspektrometri med glimurladdning
ISO GUIDE 30:2015/Damd 1 , Referensmaterial - Utvalda termer och definitioner
ISO GUIDE 80, Vägledning för tillverkning av referensmaterial med en eller flera angivna kvalitativa egenskaper
ISO GUIDE 87, Vägledning för rena referensmaterial gällande metaller och metalloider
ISO/TS 6084:2022, Stål och stålprodukter - Ordlista relaterat till kemisk analys
ISO 14707, Kemisk ytanalys - Optisk emissionspektrometri med glimurladdning - Introduktion för användning
ISO 11400:2021, Nickel, ferronickels and nickel alloys — Determination of phosphorus content — Phosphovanadomolybdate spectrometric method
ISO 33407, Vägledning för tillverkning av rena organiska certifierade referensmaterial
ISO 33406, Vägledning för tillverkning av referensmaterial med en eller flera angivna kvalitativa egenskaper
ISO 33400, Referensmaterial - Termer och definitioner
ISO 33401, Referensmaterial - Innehåll av certifikat och medföljande dokumentation
ISO 33402, Vägledning för intern beredning av material för kvalitetsstyrning (QCM)
ISO 33403, Vägledning för användning av referensmaterial
ISO 33405, Referensmaterial - Vägledning för karakterisering och bedömning av homogenitet och stabilitet
ISO 33408, Vägledning för rena referensmaterial gällande metaller och metalloider
ISO 17650, Låglegerade stål - Bestämning av mangan, fosfor, krom, nickel, molybden, kobolt, koppar, vanadin, titan, arsenik och tenn - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma
ISO 4941, Järn och stål - Bestämning av molybden - Spektrofotometrisk metod med thiocyanat
EN 10178, Stål - Bestämning av niobhalt - Spektrofotometrisk metod
EN 10179, Stål - Bestämning av kvävehalt (spårämneshalter) - Spektrofotometrisk metod
EN 10188, Stål och gjutjärn - Bestämning av kromhalt - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod
EN ISO 10714, Järn och stål - Bestämning av fosforhalt - Spektrometrisk metod med fosforvanadomolybdat
EN ISO 4937, Stål och Järn - Bestämning av krom - Potentiometrisk eller visuell titreringsmetod
EN ISO 9658, Stål - Bestämning av aluminium - Flamatomabsorptionsspektrometri
ISO 4937, Stål och Järn - Bestämning av krom - Potentiometrisk eller visuell titreringsmetod
ISO 9658:2024, Stål - Bestämning av aluminium - Flamatomabsorptionsspektrometri
ISO 10714, Järn och stål - Bestämning av fosforhalt - Spektrometrisk metod med fosforvanadomolybdat
EN ISO 9658:2024, Stål - Bestämning av aluminium - Flamatomabsorptionsspektrometri
ISO 4940, Stål och gjutjärn - Bestämning av nickelhalt - Flamatomabsorptionsspektrometri
Visa fler Visa färre
Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
Erasteel Kloster AB, Söderfors
ESAB AB, GÖTEBORG
Höganäs Sweden AB, Höganäs
Jernkontoret, Stockholm
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SSAB EMEA AB, LULEÅ
SWERIM AB, Kista
Uddeholm AB, Hagfors
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 1, Methods of determination of chemical composition
ISO/TC 17/SC 1/WG 74, Determination of oxygen after fusion in a current of inert gas
ISO/TC 201/SC 8, Glow discharge spectroscopy
ISO/TC 334, Reference materials
CEN/TC 459/SC 2, Methods of chemical analysis for iron and steel
CEN/TC 459/SC 2/WG 1, Determination of H, C, N, O and S in steels and ferrous materials
CEN/TC 459/SC 2/WG 2, Solid samples – Analysis of steels and ferrous materials by XRF and OES techniques
CEN/TC 459/SC 2/WG 3, Analysis of steels and ferrous materials by ICP and AAS techniques
CEN/TC 459/SC 2/WG 4, Analysis of steels and ferrous materials by wet chemical methods other than ICP and AAS techniques
CEN/TC 459/SC 2/WG 5, Sampling, preparation, evaluation, and quality tools for the analysis of steels and ferrous materials
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer

Ämnesområden

Järn och stål (77.080) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till SIS Documents.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Mattias Ekstig
Projektledare
mattias.ekstig@sis.se

Katarina Timåker
Vice projektledare
katarina.timaker@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Alexander Henrich
Ordförande
Höganäs Sweden AB