Standard Svensk standard · SS-ISO 16918-1:2009

Stål och järn - Bestämning av nio element genom ICP masspektrometrisk metod - Del 1: Bestämning av tenn, antimon, cerium, bly och vismut (ISO 16918-1:2009, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16918-1:2009

Stål och järn - Bestämning av nio element genom ICP masspektrometrisk metod - Del 1: Bestämning av tenn, antimon, cerium, bly och vismut (ISO 16918-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16918 specifies a method for analysing steel and iron for the trace element determinations of Sn, Sb, Ce, Pb and Bi using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The method is applicable for trace elements in the mass fraction ranges (µg/g) as follows: Sn: 5 µg/g to 200 µg/g; Sb: 1 µg/g to 200 µg/g; Ce: 10 µg/g to 1 000 µg/g; Pb: 0,5 µg/g to 100 µg/g; Bi: from 0,3 µg/g to 30 µg/g. Interferences in the determination of trace elements using ICP-MS are listed in Annex B.

Ämnesområden

Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 16918-1:2009

Stål och järn - Bestämning av nio element genom ICP masspektrometrisk metod - Del 1: Bestämning av tenn, antimon, cerium, bly och vismut (ISO 16918-1:2009, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel and iron - Determination of nine elements by the inductively coupled plasma mass spectrometric method - Part 1: Determination of tin, antimony, cerium, lead and bismuth (ISO 16918-1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-70054

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-06-22

Antal sidor: 40