Standard Svensk standard · SS-ISO 13933:2015

Stål och järn - Bestämning av kalcium och magnesium - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma (ISO 13933:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13933:2015

Stål och järn - Bestämning av kalcium och magnesium - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma (ISO 13933:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 13933:2014 specifies a method for determination of calcium and magnesium contents in iron, cast iron, steel, and alloyed steel by inductively coupled plasma (ICP) atomic emission spectrometry. The method is applicable to the determination of calcium and magnesium contents (mass fraction) in the range of 0,000 5 % to 0,006 % and 0,000 5 % to 0,20 %, respectively.

Ämnesområden

Kemisk analys (71.040.40) Järn och stål Allmänt (77.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13933:2015

Stål och järn - Bestämning av kalcium och magnesium - Optisk emissionsspektrometri med induktivt kopplat plasma (ISO 13933:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel and iron - Determination of calcium and magnesium - Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method (ISO 13933:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-105309

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-01-29

Antal sidor: 28