Standard Svensk standard · SS-ISO 11433:2020

Nickellegeringar - Bestämning av titaninnehåll - Molekylär absorptionsspektrometri med Diantipyrylmetan (ISO 11433:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11433:2020

Nickellegeringar - Bestämning av titaninnehåll - Molekylär absorptionsspektrometri med Diantipyrylmetan (ISO 11433:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a molecular absorption spectrophotometric method for the determination of titanium content in nickel alloys.
The method is applicable to titanium contents between 0,3 % (mass fraction) and 5,0 % (mass fraction).
Molybdenum, if present in the alloy, can cause a high bias in the reported titanium value to the extent of 0,001 % Ti for every 1,0 % Mo.
NOTE 1 Evidence exists that extension of this method is possible for titanium contents down to 0,05 % (mass fraction).
NOTE 2 Modifications in the general method allow the determination of titanium in alloys containing tungsten and/or tantalum.

Ämnesområden

Nickel, krom och deras legeringar (77.120.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11433:2020

Nickellegeringar - Bestämning av titaninnehåll - Molekylär absorptionsspektrometri med Diantipyrylmetan (ISO 11433:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Nickel alloys — Determination of titanium content — Diantipyrylmethane molecular absorption method (ISO 11433:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80025708

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-11-10

Antal sidor: 16