Standard Svensk standard · SS-EN 10318:2005

Bestämning av tjocklek och kemisk sammansättning hos zinkbaserade skikt på metall - Rutinmetod

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10318:2005

Bestämning av tjocklek och kemisk sammansättning hos zinkbaserade skikt på metall - Rutinmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a glow discharge optical emission spectrometric method for the determination of the thickness and chemical composition of metallic surface coatings consisting of zinc and aluminium based alloys. The alloying elements considered are aluminium, nickel, silicon and lead.
This method is applicable to zinc contents between 40 % (m/m) and 100 % (m/m); aluminium contents between 0,01 % (m/m) and 60 % (m/m); nickel contents between 0,01 % (m/m) and 15 % (m/m); silicon contents between 0,01 % (m/m) and 3 % (m/m); lead contents between 0,005 % (m/m) and 0,1 % (m/m).

Ämnesområden

Ytstruktur (17.040.20) Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10318:2005

Bestämning av tjocklek och kemisk sammansättning hos zinkbaserade skikt på metall - Rutinmetod
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Determination of thickness and chemical composition of zinc-based metallic coatings - Routine method

Artikelnummer: STD-39952

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-14

Antal sidor: 23