Standard Svensk standard · SS-EN 12487:2007

Oorganiska ytbeläggningar - Korrosionsskydd av metaller - Sköljda och icke-sköljda kromateringsskikt på aluminium och aluminiumlegeringar

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN 12487:2007/AC:2008

Omfattning
This European Standard specifies requirements for rinsed and non-rinsed chromate conversion coatings on aluminium and aluminium alloys intended to protect against corrosion and serve as a base for other coatings.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-60482

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-04-18

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 12487