Standardutveckling · SIS/TK 116

Oorganiska ytbeläggningar

Inom verkstadsindustrin utgör ytbehandling cirka 20 % av förädlingsvärdet. Missförstånd eller felaktigt specificerade krav vållar årligen stora kostnader och problem. Ett bra sätt att komma till rätta med detta är att hänvisa till europeiskt och globalt standardiserade krav på ytbeläggningar och metoder att prova beläggningarnas kvalitet. Kommittén behandlar skyddande och dekorativa metalliska och oorganiska beläggningar.

Kommittén deltar i ISO/TC 107 och CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, som arbetar med standarder för specifikationer, provningsmetoder, behandling före och efter beläggning och terminologi för oorganiska ytbeläggningar.

Kommittén har även tagit fram svensk nationell standard för passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska zinkbeläggningar (SS 147000), eftersom en internationell standard saknades för detta.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén för Oorganiska ytbeläggningar ska följa och påverka det internationella och europeiska arbetet och bevaka att våra nationella krav på klimat, miljö, arbetsmiljö med mera beaktas. Detta för att standarderna för oorganiska ytbeläggningar blir användbara för svensk industri. Kommittéarbetet bidrar också till att sprida kunskap om de standarder som finns för att underlätta för användaren att hitta rätt standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 40 standarder
ISO 12778, Metallic and other inorganic coatings - Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements
ISO 28765, Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges
ISO 21126, Zinc-Aluminium (Hot dip) coatings on fabricated iron and steel articles
ISO TC 107 N1806, PVD multi-layer hard coatings- Composition, Structure and Properties
ISO 23287-1, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 1: Zinc die-casting
ISO 23287-2, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 2: Aluminium and aluminium alloys
ISO 23852, Measurement of coatings - Non-destructive measurement of the conductivity of metallic coatings
ISO 24296, Wire, bar and tube drawing dies - diamond coated pellets - specifications
ISO 24284, Metallic coatings - Corrosion Test Method under De- icing Salt Environment
ISO 24674, Method and requirement of plasma nitriding and follow-up PVD hard coatings on cold-work mould steels
ISO 4500, PVD MoS2-based coatings for solid-lubricating purposes — specifications and test methods
ISO 4517, Contact angle measurement of ambient air contaminated PVD coatings
ISO 1461, Oorganisk ytbeläggning - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 4531, Emalj - Migrering från emaljerade föremål i kontakt med livsmedel - Provningsmetoder och gränser
ISO/TS 23487-1, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 1: Duplex coating of towers
ISO/TS 23487-2, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 2: Corrosion protection of foundation structures
ISO 24251-1, Prevention of hydrogen assisted brittle fracture of high-strength steel components — Part 1: Fundamentals and measures
ISO/TR 6823, Decorative metallic coatings for radio wave transmissive application products - Transmission Loss Measurement
ISO/TR 6824, Decorative metallic coatings for radio wave transmissive application products - Colour measurement
ISO 4528, Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - Vägledning för val av provningsmetoder för emaljerade ytor
ISO 8181, Atomic Layer Deposition — Terminology
ISO 9220, Oorganiska ytbeläggningar - Mätning av skikttjocklek med svepelektronmikroskop
ISO 4520, Metallic and other inorganic coatings — Chromate conversion coatings on electroplated zinc and cadmium coatings
ISO 9717, Oorganiska ytbeläggningar - Fosfatering av metaller - Metod för att specificera krav
ISO 23131-2, Ellipsometry — Part 2: Bulk material model
ISO 23131-3, Ellipsometry — Part 3: Transparent single layer model
ISO 3882, Oorganiska ytbeläggningar - Översikt av metoder för skikttjockleksmätning
ISO 12831, Carbon based films — Test method for evaluating adhesion of amorphous carbon thin films by oscillating micro scratch
ISO 13807, Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - Bestämning av sprickbildningstemperatur vid termochockprovning av emalj för kemisk industri
ISO 28765, Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - Utformning av emaljerade skruvade ståltankar för förvaring eller behandling av vatten eller kommunalt och industriellt avlopp och slam
ISO 6769, Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - Bestämning av hårdhet enligt Mohs skala
ISO 4530, Oorganiska ytbeläggningar tillverkade föremål i emalj - Bestämning av härdighet mot värme
ISO 20010, Metallic and other inorganic coatings- Determination of volume fraction of monoclinic phase in yttria stabilized zirconia of thermal barrier coatings by X-ray diffractometry
EN ISO 3882, Oorganiska ytbeläggningar - Översikt över metoder för skikttjockleksmätning (ISO/DIS 3882:2022)
ISO 20511, Diamond-like carbon films — Determination of load carrying capacity of diamond-like carbon films by ball-on-disc reciprocating method accompanying with load increasing
ISO 13060, An adhesion evaluation method for microcircuits in electronic components by scratch testing
EN ISO 9717, Metalliska och andra oorganiska ytbeläggningar - Fosfatering (ISO/DIS 9717:2023)
ISO 5154, Decorative Metallic coatings for radio wave transmissive application products — Designation and characterization methods
ISO 12994, Electrodeposited nickel plus chromium coatings for automobile plastic parts-specification and test requirements
ISO 23100, Decorative PVD coatings on kitchen and sanitary ware fittings — Specification and Test methods
Visa fler Visa färre
Utgivet 106 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Proton Finishing AB, Värnamo
Provexa Ytbehandling AB, Göteborg
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, BORLÄNGE
SYF Ytservice AB, Borås
Volvo Car Corporation, Göteborg
Zinc Info Norden AB Nordic Galvanizers, Danderyd
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 107, Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 107/JWG 4, Joint ISO/TC 107 - ISO/TC 35/SC 9 WG: Thickness measurement methods for coatings, paints and varnishes
ISO/TC 107/SC 3, Electrodeposited coatings and related finishes
ISO/TC 107/SC 4, Hot dip coatings (galvanized, etc.)
ISO/TC 107/SC 7, Corrosion tests
ISO/TC 107/SC 8, Chemical conversion coatings
ISO/TC 107/SC 9, Physical vapor deposition coatings
CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Ytbehandling och ytbeläggning (25.220) Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Ytbehandling och ytbeläggning Allmänt (25.220.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Produktguide

Här finner du en produktguide över kommitténs standarder.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Jan Skogsmo
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB