Standardutveckling · SIS/TK 116

Oorganiska ytbeläggningar

Inom verkstadsindustrin utgör ytbehandling cirka 20 % av förädlingsvärdet. Missförstånd eller felaktigt specificerade krav vållar årligen stora kostnader och problem. Ett bra sätt att komma till rätta med detta är att hänvisa till europeiskt och globalt standardiserade krav på ytbeläggningar och metoder att prova beläggningarnas kvalitet. Kommittén behandlar skyddande och dekorativa metalliska och oorganiska beläggningar.

Kommittén deltar i ISO/TC 107 och CEN/TC 262 Metallic and other inorganic coatings, som arbetar med standarder för specifikationer, provningsmetoder, behandling före och efter beläggning och terminologi för oorganiska ytbeläggningar.

Kommittén har även tagit fram svensk nationell standard för passiverande beläggningar utan sexvärt krom för elektrolytiska zinkbeläggningar (SS 147000), eftersom en internationell standard saknades för detta.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén för Oorganiska ytbeläggningar ska följa och påverka det internationella och europeiska arbetet och bevaka att våra nationella krav på klimat, miljö, arbetsmiljö med mera beaktas. Detta för att standarderna för oorganiska ytbeläggningar blir användbara för svensk industri. Kommittéarbetet bidrar också till att sprida kunskap om de standarder som finns för att underlätta för användaren att hitta rätt standard.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 35 standarder
ISO 12778, Metallic and other inorganic coatings - Vitreous and porcelain enamels - Glass-lined flanged steel pipes and flanged steel fittings - Quality requirements
NWI N 591, Metallic and other inorganic coatings - Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP Test)
ISO 3613, Metallic and other inorganic coatings - Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium-zinc alloys and zinc-aluminium alloys - Test methods
ISO 14916, Thermal spraying - Determination of tensile adhesive strength
ISO 14917, Thermal spraying - Terminology, classification
ISO 28765, Vitreous and porcelain enamels - Design of bolted steel tanks for the storage or treatment of water or municipal or industrial effluents and sludges
ISO 21126, Zinc-Aluminium (Hot dip) coatings on fabricated iron and steel articles
ISO TC 107 N1806, PVD multi-layer hard coatings- Composition, Structure and Properties
ISO 22462, Metallic and other inorganic coatings - Test methods of friction coefficient measurement of chemical conversion coatings
ISO 8289-1, Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for non-profiled surfaces
ISO 23131, Ellipsometry - Principles
ISO 23216, Carbon based films - Determination of optical property of amorphous carbon films by spectroscopic ellipsometry
ISO 23287-1, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 1: Zinc die-casting
ISO 23287-2, Chromium(VI) free passivation of non-ferrous metals - Part 2: Aluminium and aluminium alloys
ISO 23363, Electrodeposited coatings and related finishes - Electroless Ni-P-ceramic composite coatings
ISO/TR 23487-1, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 1: Duplex coating of towers
ISO/TR 23487-2, Metallic and other inorganic coatings - Corrosion protection of offshore wind turbines - Part 2: Corrosion protection of foundation structures
ISO 6370-2, Vitreous and porcelain enamels - Determination of the resistance to abrasion - Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion
ISO 23609, Determination of modulation period of nano-multilayer coatings by low-angle X-ray methods
ISO 23852, Measurement of coatings - Non-destructive measurement of the conductivity of metallic coatings
ISO 4524-3, Oorganiska ytbeläggningar - Provningsmetod för elektrolytiska beläggningar avguld och guldlegeringar - Porositetsprovning
EN ISO 8289-1, Emalj - Provning med låg spänning för att upptäcka och lokalisera fel - Del 1: Provning med svabb på släta ytor (ISO 8289-1:2019)
ISO 2080, Oorganiska ytbeläggningar - ytbehandling, metalliska och andra oorganiska ytbeläggningar - Terminologi
ISO 24296, Wire, bar and tube drawing dies - diamond coated pellets - specifications
ISO 24284, Metallic coatings - Corrosion Test Method under De- icing Salt Environment
ISO 24449, Metallic and other inorganic coatings- Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings at elevated temperature
ISO 24674, Method and requirement of plasma nitriding and follow-up PVD hard coatings on cold-work mould steels
ISO 24688, Determination of modulation period of nano-multilayer coatings by low-angle X-ray methods
ISO 4289, Recommendation and specification of HVOF cermet coatings for metallurgical roll components
ISO 16866, Metalliska och andra oorganiska ytbeläggningar - Samtidig mätning av individuella skikts tjocklek och elektrodpotential i nickelbeläggningar
ISO 4500, PVD MoS2-based coatings for solid-lubricating purposes — specifications and test methods
ISO 4517, Contact angle measurement of ambient air contaminated PVD coatings
ISO 1463, Oorganiska ytbeläggningar - Bestämning av skikttjocklek med mikroskop
ISO 4518, Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method
ISO 14571, Oorganiska ytbeläggningar - Metalliska beläggningar på icke-metalliska underlag - Mätning av beläggningstjocklek - Mikroresistivitetsmetod
Visa fler Visa färre
Utgivet 95 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 8 företag och organisationer
Bulten Sweden AB, Hallstahammar
Holmbom Training and Consulting AB, Vikbolandet
Nordic Galvanizers, Danderyd
RISE IVF AB, Mölndal
Scania CV AB, Södertälje
SSAB EMEA AB, Borlänge
SYF Ytservice AB, Borås
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 107, Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 107/SC 3, Electrodeposited coatings and related finishes
ISO/TC 107/SC 3/WG 3, Hydrogen embrittlement prevention and testing
ISO/TC 107/SC 4, Hot dip coatings (galvanized, etc.)
ISO/TC 107/SC 7, Corrosion tests
ISO/TC 107/SC 8, Chemical conversion coatings
ISO/TC 107/SC 9, Physical vapor deposition coatings
CEN/TC 262, Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Ytbehandling och ytbeläggning (25.220) Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Ytbehandling och ytbeläggning Allmänt (25.220.01)