Standard Svensk standard · SS-EN 15646:2009

Elektrolytiska beläggningar - Elektrolytiska beläggningar av aluminium och alumiumlegeringar med tilläggsbehandlingar - Krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for electrodeposited aluminium and aluminium alloy coatings on iron materials, plastic substrates, titanium materials, nickel materials and non-metallic substrate materials rendered conductive, such as plastics. The coatings serve either as corrosion or galvanic corrosion protection, as well as for other technical applications.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-69283

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-03-30

Antal sidor: 28