Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2064

Oorganiska ytbeläggningar - Bestämning av skikttjocklek - Terminologi och allmänna riktlinjer (ISO 2064:1996)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard defines terms concerning the measurement of the thickness of metallic and other inorganic coatings on any substrate. In addition, it specifies some general rules to be followed in the measurement of minimum thicknesses of coatings.

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel: Metallic and other inorganic coatings - Definitions and conventions concerning the measurement of thickness (ISO 2064:1996)

Artikelnummer: STD-27600

Utgåva: 2

Fastställd: 2000-03-24

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-EN ISO 2064 , SS-ISO 2064