Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4945:2018

Stål - Bestämning av kvävehalt - Spektrofotometrisk metod (ISO 4945:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a spectrophotometric method for the determination of nitrogen in steel. The method is applicable to the determination of nitrogen mass fraction between 0,000 6 % and 0,050 % in low alloy steels and between 0,010 % and 0,050 % in high alloy steels. The method does not apply to samples containing silicon nitrides or having silicon contents higher than 0,6 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Verktygsstål (77.080.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kemiska analysmetoder för metaller, SIS/TK 122

Internationell titel: Steel - Determination of nitrogen - Spectrophotometric method (ISO 4945:2018)

Artikelnummer: STD-80008162

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-04

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 4945:2009