Standard Svensk standard · SS-ISO 4541

Oorganiska ytbeläggningar - Korrosionsprovning med Corrodkotemetoden (CORR-provning)

Status: Gällande

Ämnesområden

Metalliska ytbeläggningar (25.220.40) Övrigt (25.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic and other non-organic coatings - Corrodkote corrosion test (CORR test)

Artikelnummer: STD-4280

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 6