Standard Svensk standard · SS-EN 1591-1+A1:2009/AC:2010

Flänsar och deras förband - Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning - Del 1: Beräkningsmetod

Status: Gällande

Ämnesområden

Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation method

Artikelnummer: STD-75477

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-30

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN 1591-1+A1:2009

Ersätts av: SS-EN 1591-1:2013