Standard Svensk standard · SS-EN 10224/A1:2005

Ledningsrör och rördelar av olegerat stål för vatten och andra vattenbaserade vätskor - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10224/A1:2005

Ledningsrör och rördelar av olegerat stål för vatten och andra vattenbaserade vätskor - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Rör av järn och stål (23.040.10) Rördelar av metall (23.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 10224/A1:2005

Ledningsrör och rördelar av olegerat stål för vatten och andra vattenbaserade vätskor - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids - Technical delivery conditions

Artikelnummer: STD-39955

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-06-16

Antal sidor: 15

Tillägg till: SS-EN 10224