Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4126-10:2024

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 10: Dimensionering av säkerhetsventiler för gas/vätska tvåfasflöde (ISO 4126-10:2024)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4126-10:2024

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 10: Dimensionering av säkerhetsventiler för gas/vätska tvåfasflöde (ISO 4126-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 4126 specifies the sizing of safety valves and bursting discs for gas/liquid two-phase flow in pressurized systems such as reactors, storage tanks, columns, heat exchangers, piping systems or transportation tanks/containers. The possible fluid states at the safety device inlet that can result in two-phase flow are given in Table 1. NOTE The expression “safety valve” is a synonym for valves as described in ISO 4126-1, ISO 4126-4 and ISO 4126-5. The expression “bursting disc” is a synonym for bursting disc safety device as described in ISO 4126-2, ISO 4126-3 and ISO 4126-6

Ämnesområden

Skydd mot stötchock (13.240)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4126-10:2024

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 10: Dimensionering av säkerhetsventiler för gas/vätska tvåfasflöde (ISO 4126-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Safety devices for protection against excessive pressure — Part 10: Sizing of safety valves and bursting discs for gas/liquid two-phase flow (ISO 4126-10:2024)

Artikelnummer: STD-82086508

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-04-05

Antal sidor: 88