Standard Svensk standard · SS-EN 10220

Sömlösa och svetsade rör av stål - Dimensioner och massa per längdenhet

Status: Gällande

Ämnesområden

Stålrör (77.140.75)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel: Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

Artikelnummer: STD-33376

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-20

Antal sidor: 10

Ersätter: SS-ENV 10220