Standard Svensk standard · SS-EN 12560-3

Rörflänsar - Packningar för klassbetecknade flänsar - Del 3: Icke-metalliska omslutande packningar av PTFE

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions and marking of IBC (inside bolt circle) non-metallic PTFE envelope gaskets for use with flanges complying with prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 and prEN 1759-4:1997 for Class 150 and Class 300 for nominal sizes DN 15 and DN 600. NOTE Dimensions of other types of gaskets for use with flanges complying with prEN 1759-1:2000, prEN 1759-3:1994 and prEN 1759-4:2000 are given in prEN 12560-1:2000, prEN 12560-2:2000, prEN 12560-4:2000, prEN 12560-5:2000, prEN 12560-6:2000 and prEN 12560-7:2000.

Ämnesområden

Packningar för rörledningar och slangledningar (23.040.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rörledningsprodukter och ventiler, SIS/TK 118

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-29585

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-01-19

Antal sidor: 13