Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15791-1:2013

Plast - Utveckling och användning av brandtester i mellanliggande skala för plastprodukter - Del 1: Allmän vägledning (ISO 15791-1:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 15791 provides a framework guide for the development and use of intermediate-scale fire tests for products made of or containing plastics.

The guidance identifies typical applications of plastics products and possible fire scenarios that can arise involving products in these applications. The development and use of intermediate-scale tests is described to ensure their relevance to the end use of the product.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Plast Allmänt (83.080.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100608

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-22

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 15791-1:2004 , SS-ISO 15791-1