Standard Svensk standard · SS-ISO 3597-1:2004

Glasfiberarmerad plast - Bestämning av mekaniska egenskaper på stavar tillverkade av roving-förstärkt harts - Del 1: Allmänna hänsyn och framställning av stavar (ISO 3597-1:2003, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3597-1:2004

Glasfiberarmerad plast - Bestämning av mekaniska egenskaper på stavar tillverkade av roving-förstärkt harts - Del 1: Allmänna hänsyn och framställning av stavar (ISO 3597-1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3597 provides general information and specifies a method for preparing specimens (rods) intended to be used for tests specified in the other parts of ISO 3597.

Ämnesområden

Glasfiber (59.100.10) Armerad plast (83.120)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3597-1:2004

Glasfiberarmerad plast - Bestämning av mekaniska egenskaper på stavar tillverkade av roving-förstärkt harts - Del 1: Allmänna hänsyn och framställning av stavar (ISO 3597-1:2003, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Plast, SIS/TK 156

Internationell titel: Textile-glass-reinforced plastics - Determination of mechanical properties on rods made of roving-reinforced resin - Part 1: General considerations and preparation of rods (ISO 3597-1:2003, IDT)

Artikelnummer: STD-35027

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 12